Línia pedagògica

La nostra escola parteix d’una línia pedagògica, que dóna especial rellevància a l’aprenentatge a partir del descobriment i l’experimentació activa, per part de l’infant.

En aquestes primeres etapes considerem que la interacció amb l’entorn és essencial, ja que l’infant adquireix les primeres vivències que seran la base pel seu desenvolupament posterior.

D’altra banda, des de l’escola es potencia el joc com a l’eina principal a partir de la qual es construeix l’aprenentatge.

A partir de diferents estratègies metodològiques, s’intentarà assolir els objectius prèviament establerts segons els diferents ritmes d’aprenentatge per aconseguir desenvolupar el propi potencial de cada infant.

Cal dir que aquesta línia pedagògica es porta a terme des de: l’atenció a la diversitat, la coeducació, el respecte al medi, i sobretot, des del respecte a un mateix i als altres.

Per últim, l’escola considera indispensable el treball conjunt amb la família, involucrant-la en el dia a dia de l’escola i en les diferents activitats.


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)