Presentació

Benvolgudes famílies,

L’etapa a l’Escola Bressol, és la més important en la vida de l’infant, ja que s’intervé en el procés de formació de forma activa.

La finalitat de l’Escola Bressol és la de satisfer les necessitats físiques, afectives , intel·lectuals i socials dels nens i nenes a través d’una pedagogia adequada.

Potenciem  algunes capacitats com: conèixer el seu cos, les seves possibilitats i limitacions per arribar a ser autònom, així com l’oportunitat de relacionar-se amb els altres i explorar el seu entorn.

Un entorn on es treballen uns hàbits d’autonomia, d’alimentació, neteja, salut, control d’esfínters,… i unes normes de convivència: saber compartir, respectar els companys i saber estar en diferents situacions educatives.

D’aquesta manera es possibilita a l’infant incorporar-se al segon cicle d’educació infantil sense problemes.