Ambient de literatura

L’ambient de literatura està pensat per potenciar la creativitat, la imaginació i l’ús del llenguatge oral a través de contes, de poesies i endevinalles.

IMG_9457 - còpia