Aula de psicomotricitat

A l’aula de psicomotricitat treballem el desenvolupament motriu, cognitiu i afectiu dels infants a partir del joc.

        

          IMG_5284