Aules

L’escola disposa de cinc aules les quals s’adapten als grups d’edat segons la demanda de cada curs. Actualment hi ha dues aules de 2-3 anys, dues aules de 1-2 anys i una de lactants.