Taller d’art

El taller d’art és un espai ampli, amb llum natural, on els infants poden estimular la seva creativitat així com també experimentar d’acord amb el seu ritme evolutiu.