PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA BRESSOL

Per ser admès o admesa a l’escola bressol  el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs 2021-2022. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l’admissió en un centre determinat. Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (15 juny)
  • fer la matrícula (del 16 al 22 de juny de 2021)

En breu trobareu la sol·licitud de preinscripció i la informació de com presentar-la.