PROJECTES

Des de l’Escola  portem a terme diferents projectes adreçats a les necessitats dels infants. Aquests projectes s’amplien, es milloren i es modifiquen cada curs tenint en compte les característiques, els interessos i els moments viscuts amb els nostres nens i nenes.