Hort

Des de l’escola bressol veiem la necessitat d’introduir noves activitats i estratègies que ens permetin millorar i ampliar el contacte dels nostres infants amb l’entorn i la natura i així potenciar l’educació viva i ambiental.

Creiem que la possibilitat de tenir un hort al nostre pati permet que els infants obtinguin noves descobertes, vivències i aprenentatges. Sortir a l’exterior i treballar a l’hort proporciona als infants moltes estratègies a nivell motriu, cognitiu i sensorial.

L’hort escolar ens ofereix una gran oportunitat educativa per treballar l’autonomia, els hàbits, els valors, la participació i la cooperació. Tenir un hort a l’escola afavoreix el desenvolupament individual i social dels i nfants, així com el seu benestar físic i psicològic, ja que és un espai exterior de contacte amb la natura on els infants parteixen de l’acció i la pràctica per assolir els aprenentatges. A més, ens porta a fer-nos preguntes contínuament, a formular hipòtesis i a experimentar.