Educació sensorial

L’educació sensorial és un aspecte molt important en el desenvolupament de l’infant, ja que el primer contacte amb l’entorn el fa a partir dels sentits. Durant els primers anys de vida de l’infant és quan hem de ser més conscients de la importància i la cura de potenciar un entorn ric en estímuls adequats, considerant el propi cos com un tot on els sentits es troben relacionats i influenciats entre sí.

Des de l’Escola percebem l’educació sensorial com una eina de vital importància. És a través de les sensacions com arribem als conceptes i a les definicions de tot el que ens envolta. La riquesa dels estímuls que podem aportar als nostres infants, dins i fora de l’aula, beneficia el pensament, a la intel·ligència i al llenguatge dels nostres nens i nenes.

         

         

“La capacitat d’apreciar els matisos en els estímuls refina la sensibilitat i multiplica el plaer” Maria Montessori.